Այս աղոթքը կօգնի ազատվել բոլոր տեսակի ցավերից

«Տեր, ով բարեգութ Աստված Լուսավորվի ձեր անունը երկնքում ու երկրում. Տիեզերքից տիեզերք. Տեր…

Խավարի դեմ պայքարելու ուժերս պահպանիր, որ ոչ միայն կարողանամ պայքարել, այլ նաև՝ մաքրել մայր երկիրը բոլոր տեսակի աղբից: Սովորեցրու տարբերել վատ լավից ու օգնիր հոգուս՝ մնալ խաղաղության մեջ :

Ամուր պահիր եղբայրներիս ու քույրերիս ուժերը՝ ինչպես իմ հարազատների, այնպես էլ ինձ անծանոթներին: Թող որ նրանք տեսնեն ձեր իսկական փառքը եւ սիրով լցվեն իրենց սրտերում: Եվ հաղթահարեք մթությունից դեպի լույս տանող ճանապարհի խոչընդոտները:

Տեր, կկատարվի քո բոլոր ցանկությունները Արի՛, Տե՛ր Աստված, տեսության հիվանդացած հոգուս, դիր Քո ձեռքն իմ վրայ և բժշկիր՝ ասելով. «Զորացի՛ր, վերցրո՛ւ Քո մահիճը ու գնա կյանքի արդարություն տանող ուղիով»։

Փարատիր ցավերն ու բժշկիր Քո ժողովրդի հիվանդությունները ու ամենահաղթ խաչիդ նշանով բոլորին կատարյալ առողջություն տուր, որով մարդկության տկարությունը կրեցիր եւ դատապարտեցիր մեր կյանքի և փրկության թշնամուն։ Բարիքներ պարգևող, Քեզ հայտնի են մեր կարիքները, առատ ողորմությունդ պարգևիր Քո արարածներից յուրաքանչյուրին, որոնց միջոցով միշտ գովվի Ամենասուրբ Երրորդությունդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից։ Ամեն։