Առկա է ռազ մական հար ձակման սպ առնալիք… Գորիս Կապան և Գորիս- Որոտան հատվածները թշնա մին փակել է միայն մեկ նպատակով… Հայկ Մարտիրոսյան

Առկա է ռազ մական հար ձակման սպ առնալիք… Գորիս Կապան և Գորիս- Որոտան հատվածները թշնա մին փակել է միայն մեկ նպատակով… Հայկ Մարտիրոսյան: Հայկ Մարտիրոսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. հետևյալը. Գորիս Կապան և Գորիս-

Որոտան հատվածները թշնա մին փակել է միայն
մեկ նպատակով` իր դաշնակից կապի տուլյանտի միջոցով ժողովրդի վրա ճնշ ում բանեցնելու և ըստ էության ահաբ եկելու համար, որպեսզի իրենց ցանկացած փաստաթուղթը արագ ստորագրի:

Այդպես «ապաշրջափ ակումը» նախատեսվում է իրականացնել կատարյալ շրջափ ակման միջոցով:
Առկա է ռազ մական հար ձակման սպ առնալիք: Սպա ռնալիքով` իրեմց գործակալների միջոցով քայլ առ քայլ գնում

են դեպի Հայաստանի վերջնական ոչն չացում, որի պլանին հայ ժողովուրդը հավանություն է տվել կա´մ դավ աճանական երեք ռեժիմներին քվեարկելով և կա´մ դավա ճանական առկա ռեժիմին այժմ հանդուրժելով: