Բադասյանը ինչ֊որ քաղաքական պատաս խանատվությունից է խոսում… էդ երեխային պետք է հուշել, որ… Արմն Դանիելյան

Բադասյանը ինչ֊որ քաղաքական պատաս խանատվությունից է խոսում… էդ երեխային պետք է հուշել, որ… Արմն Դանիելյան

Արմեն Դանիելյանն իր էջում գրել է. Բադասյանը ինչ- որ քաղաքական պատաս խանատվությունից է խոսում… Հ.Գ. էդ երեխային հարկավոր է հուշել, որ ինքնահրկիզվի… քանի որ ինքը ոչ թե քաղաքական «պատա սխանատվության է» են թարկվելու’

դա տաիրավական բարեփոխումներ «վի ժեցնելու» ու իրեն վստահված բոլոր բնագավառները «բարդակ» սարքելու համար, այլ նաև իրավական պատաս խանատվության… Իր պարագայում քր եական օրենսգրքի հոդ վածների «ընտրությունը պիտի վերապահվի մեկ մարդու», իսկ

այդ մեկ մարդը ես եմ… և իմ դեպքում ինքը իրապես «կճաշակի» արդարադա տության «համն ու հոտը… ահա թե ովքեր «կոր ծանեցին» ժողովրդի հույսն ու հավատը.. մանկամիտ լինելը չի կարող քաղաքական պատաս խանատվության հիմք հանդիսանալ… առավել ևս ռուստամ «կոր ծանիչի» դեպքում…