Խոսենք ռուսներից ու դա վաճան համարենք որքան հնարավոր է՝ մոռանալով մի պարզ ճշմարտություն… Արդար եղեք ինքներդ ձեր առաջ՝ պա տերազմից հետո արե՞լ եք հետևյալը… Նանե Արզումանյան

Նանե Արզումանյանը գրել է. Խոսենք ռուսներից ու դա վաճան համարենք որքան հնարավոր է՝ մոռանալով մի պարզ ճշմարտություն. օտարն իր քաղաքականությունն է իրականացնում հանուն իր շահերի…

Արդար եղեք ինքներդ ձեր առաջ՝ պա տերազմից հետո բացի միմյանց պա խարակելուց ի՞նչ եք արել։ Բացի իրար ա տելուց որևէ մեկին փորձե՞լ եք օգնել, գոնե մեկ անգամ քրիստոնեավայել քայլ ձեռնարկե՞լ եք։ Գեթ մեկ անգամ ներել կարողացե՞լ եք, բացի ձևական սգա լուց, Տղերքի հոգիների խաղաղության համար աղոթք արե՞լ եք…

Գեթ մեկ անգամ մեր Զինվորին աջակցե՞լ եք… Պա տերազմից հետո ադրբեջանը շարունակ զի նվել է ու հատկապես դրոններով, որ անհրաժեշտության դեպքում կիրառի որքան ուզում է։ Պա տերազմից հետո ամեն օր մեր ազգը պարել է։ Պ ատերազմից հետո, մեր ազգը

միմյանց հերթ չտալով, այնպիսի խնջույքներ է իրականացրել, որը բնորոշ չէր այսքան զ ոհեր ունեցող երկրին։ Այսօր էլ քեֆեր կանեք ու հրավ առություններ կազմակերպեք, մի քանի զոհ է ընդամենը ու կորցնողն էլ դուք չեք…