Հնարավորություն ունենալով հետ նա հանջի՝ չի նա հանջել ու իր յոթ զի նակից ընկերների հետ մնացել են ժամկետային ծառայողների հետ… իսկ Հոկտեմբերի 18-ին… զո հված հերոսի մասին

Հնարավորություն ունենալով հետ նա հանջի՝ չի նա հանջել ու իր յոթ զի նակից ընկերների հետ մնացել են ժամկետային ծառայողների հետ… իսկ Հոկտեմբերի 18-ին… զո հված հերոսի մասին

Անի Քոչարն իր էջում գրել է. Անուն առ անուն. Արման Սամվելի Մանուկյանը ծնվել է 1998 թվականին Շիրակի մարզի Մեղրաշատ համայնքում։
Ուսումը ստացել է տեղի միջնակարգ դպրոցում։ Զինվորական ծառայությունը անցել է Արցախի

Հանրապետությունում։ Ծառայության ժամանակ Արմանը պարգևատրվել է Պաշտ պանության նախարարության կողմից «Լավագույն մարզիկ» շքանշանով։ Ստացել է մի շարք պատվոգրեր։
Արմանը Սովորում էր Շիրակի Պետական համալսարանի ռազ մագիտություն բաժնում։

Պատ երազմի օրերին նա որպես պայմանագրային զինծառայող մար տնչել է թշ նամու դեմ Ջրակնում։ Շանս ունենալով հետ նա հանջի՝ չի նա հանջել և իր յոթ զի նակից ընկերների հետ մնացել են ժամկետային ծառայողների հետ, տղաներին մենակ չթողնելով: Հոկտեմբերի տասնութին տեղափոխվել են Իշխանաձոր, ուր էլ անմա հացել է զի նակից ընկերների հետ միասին։ Հավերժ հի շատակ։